وبگردی

آهنگ پانگونی عشقم عشق تو نوشتم از سعید مولایی

عشقم عشق تو نوشتم یه امشو

بی تو روه مین تیام خو

عشقم رده پانگونی تیام دیه سو بسونی

?

بسه پریشونی وری بیو

جونم به تو مدیونم

تو به زنده ایم دادی امید و شادی

?

دوتایی بیو رویم یه جایی

تا به غیر خنده هات نیا به گوشم هیچ صدایی

وای بمیرم سی اوسوکه هرجا ایم میای وابام

?

وقتی که بی دونگی و زل ازنی مین تیام

توخه نونی چوام ایبو تا ایگری دستامه

مین تیا عاشقم حشک ایکنی خرسامه

?

وای بمیرم سی اوسوکه هرجا ایم میای وابام

وقتی که بی دونگی و زل ازنی مین تیام

توخه نونی چوام ایبو تا ایگری دستامه

?

مین تیا عاشقم حشک ایکنی خرسامه

باتو دنیا اینی مین دستام همسوکه وت دست

دام عزیزم نازک و نارنجی

یادته وت گودم با اصرار

?

مونه زه ایچو وردار بورم یه کنج دنجی

تو هرجا ری مو بات ایگردم

دستاته نیوردم تو که تنها آرزومی

شیرین تر از هر پسین پاییزی

تو دنیانه ایرزی تو که همه چی تمومی

?

وای بمیرم سی اوسوکه هرجا ایم میای وابام

وقتی که بی دونگی و زل ازنی مین تیام

توخه نونی چوام ایبو تا ایگری دستامه

?

مین تیا عاشقم حشک ایکنی خرسامه

وای بمیرم سی اوسوکه هرجا ایم میای وابام

وقتی که بی دونگی و زل ازنی مین تیام

?

توخه نونی چوام ایبو تا ایگری دستامه

مین تیا عاشقم حشک ایکنی خرسامه

???

متن این موزیک کاملا با ورژن اصلی آن مطابق می باشد.

پیشنهادی