وبگردی

تکست آهنگ احمد سلو کاش نبودم

کاش نبودم کاش همون اول ازت خواسته بودم

?

پا نذاری رو من و این غرورم

?

کاشکی از چشم تو افتاده بودم

?

کاش نبودم من به اون عشقت گرفتار نبودم

?

رو صدای خندت حساس نبودم

?

انقد اون چشمای تو خاص نبودن ناز نبودن

?

یکی مث من چشماش هر شب از عشقت بارید

?

یکی مث اون دوست نداره ولی دوسش داری

?

اشکم در اومد وقتی صدای خندت اومد

?

تو یه عاشقو کشتی دیگه اونو از دست دادی

?

یکی مث من چشماش هر شب از عشقت بارید

?

یکی مث اون دوست نداره ولی دوسش داری

?

اشکم در اومد وقتی صدای خندت اومد

?

تو یه عاشقو کشتی دیگه اونو از دست دادی

?

کاش نبودم کاش همون اول تورو شناخته بودم دلو نباخته بودم

?

ساده بودم چی ساخته بودم از عشق تو و کاش بدونم کی تو فالت اومد

?

یکی مث من چشماش هر شب از عشقت بارید

?

یکی مث اون دوست نداره ولی دوسش داری

?

اشکم در اومد وقتی صدای خندت اومد

?

تو یه عاشقو کشتی دیگه اونو از دست دادی

?

یکی مث من چشماش هر شب از عشقت بارید

?

یکی مث اون دوست نداره ولی دوسش داری

?

اشکم در اومد وقتی صدای خندت اومد

?

تو یه عاشقو کشتی دیگه اونو از دست دادی

??

پیشنهادی