وبگردی

متن آهنگ آرش آردفروشان یه شاخه گل

تو رو واسه کسی خریدم که انتظارو یاد من داد

اینقد نیومدش که دیگه دلم به این تنهایی تن داد

کسی که توو روزای دلگیر به این تن خسته نفس داد یادم نمیره روز آخر تو رو به من چجوری پس داد

دلم پیش تو بود و غرورم واسه همه تو هم عوض شدی شدی یکی مث همه

یه شاخه گل پناه این دل شکستمه چیزی نمونده از روزای خوب ما دوتا

مث یه حال خوب مث یه معجزه بیا یهو از پشت سر بگیر چشامو بی هوا

دلم پیش تو بود و غرورم واسه همه تو هم عوض شدی شدی یکی مث همه

یه شاخه گل پناه این دل شکستمه چیزی نمونده از روزای خوب ما دوتا

مث یه حال خوب مث یه معجزه بیا یهو از پشت سر بگیر چشامو بی هوا

یه عمره از فکر و خیالت یه ثانیه م بیرون نمیرم کاشکی تو رو یادم نمونه کاشکی فراموشی بگیرم

برام نمونده چیزی غیر از یه جاده و یه جای خالی منو یه شاخه گل که پژمرد منو یه آدم خیالی

دلم پیش تو بود و غرورم واسه همه تو هم عوض شدی شدی یکی مث همه

یه شاخه گل پناه این دل شکستمه چیزی نمونده از روزای خوب ما دوتا

مث یه حال خوب مث یه معجزه بیا یهو از پشت سر بگیر چشامو بی هوا

دلم پیش تو بود و غرورم واسه همه تو هم عوض شدی شدی یکی مث همه

یه شاخه گل پناه این دل شکستمه چیزی نمونده از روزای خوب ما دوتا

مث یه حال خوب مث یه معجزه بیا یهو از پشت سر بگیر چشامو بی هوا

دلم پیش تو بود و غرورم واسه همه تو هم عوض شدی شدی یکی مث همه

یه شاخه گل پناه این دل شکستمه چیزی نمونده از روزای خوب ما دوتا

مث یه حال خوب مث یه معجزه بیا یهو از پشت سر بگیر چشامو بی هوا

دلم پیش تو بود و غرورم واسه همه تو هم عوض شدی شدی یکی مث همه

یه شاخه گل پناه این دل شکستمه چیزی نمونده از روزای خوب ما دوتا

مث یه حال خوب مث یه معجزه بیا یهو از پشت سر بگیر چشامو بی هوا

پیشنهادی