وبگردی

متن آهنگ آرمان آزمند خط قرمز

توو این روزها حالم خیلی داغونه من میمونم و عشقم تنهاییه خونه

?

خستم از همه حرفهایی که ازت شنیدم حتی یه بارم مهربونیت رو ندیدم

?

پشت پنجره میشینم شاید برگردی تویی که میگفتی واسه من هم دردی

?

دستات توو دست کی داره آروم میگیره لعنتی دلم داره این گوشه میمیره

?

سخته بدون تو واسم عین عذابه هر راهی بگی رفتم تهش واسم سرابه

?

من از تموم دنیا گذشتم به خاطر تو تو گذاشتی منو رفتی سراغ عشق بهترت

?

یه روز میاد پشیمون میشی از تموم کارات ولی من دیگه اون روز نمیخوام که باشی باهام

?

گذشتی از توم خط قرمز هام اصلا یادت رفته چی بودی حالا چی شدی ای وای

?

بهونه آوردی که واست کم گذاشتم خودت میدونی چقدر تو رو دوست داشتم

?

تو که رفتنی بودی ای کاش از اول میدونستم دل میکندم ازت کاش میتونستم

?

پشت پنجره میشینم شاید برگردی تویی که میگفتی واسه من هم دردی

?

دستات توو دست کی داره آروم میگیره لعنتی دلم داره این گوشه میمیره

?

سخته بدون تو واسم عین عذابه هر راهی بگی رفتم تهش واسم سرابه

?

من از تموم دنیا گذشتم به خاطر تو تو گذاشتی منو رفتی سراغ عشق بهترت

?

یه روز میاد پشیمون میشی از تموم کارات ولی من دیگه اون روز نمیخوام که باشی باهام

?

گذشتی از توم خط قرمز هام اصلا یادت رفته چی بودی حالا چی شدی ای وای

?

?

دستات توو دست کی داره آروم میگیره لعنتی دلم داره این گوشه میمیره

?

سخته بدون تو واسم عین عذابه هر راهی بگی رفتم تهش واسم سرابه

?

من از تموم دنیا گذشتم به خاطر تو تو گذاشتی منو رفتی سراغ عشق بهترت

?

یه روز میاد پشیمون میشی از تموم کارات ولی من دیگه اون روز نمیخوام که باشی باهام

?

گذشتی از توم خط قرمز هام اصلا یادت رفته چی بودی حالا چی شدی ای وای

?

?

پیشنهادی