وبگردی

متن آهنگ ابراهیم چاردولی دوباره برگرد

میخواستم این شرایطم بهتر از این باشه برات

?

میدونی که میخوام همیشه بهترین ها رو برات

?

رفتی و بعد رفتنت من من سابق نشدم

?

مشتری ثابت خیابون دکه و سیگارش شدم

?

از قصد کرد ببین چطور دلو وابسته ات

?

میگذره این دفعه آب از سر میگم دوباره برگرد

?

شرمندم از اون دلبستگی دل کندم

?

چطور جبران کنم شرمنده ام دلم چه با تو بد کرد

?

فکر کن یه درصد من بدم منی که قید تو زدم

?

منم میگم همیشه خوبی منم همون آدم بده ام

?

فکر کن یه درصد من بدم تو خوب بودی من جا زدم

?

آره مقصرم بگو آره بگو من جا زدم

?

از قصد کرد ببین چطور دلو وابسته ات

?

میگذره این دفعه آب از سر میگم دوباره برگرد

?

شرمندم از اون دلبستگی دل کندم

?

چطور جبران کنم شرمنده ام دلم چه با تو بد کرد

?

?

آره مقصرم بگو آره بگو من جا زدم

?

از قصد کرد ببین چطور دلو وابسته ات

?

میگذره این دفعه آب از سر میگم دوباره برگرد

?

شرمندم از اون دلبستگی دل کندم

?

چطور جبران کنم شرمنده ام دلم چه با تو بد کرد

?

?

پیشنهادی