وبگردی

متن آهنگ ابوالفضل اسماعیلی و ایمان جلالپور بیچاره دلم

 

خیلی سخته سخته واسه قلب من باور اینکه تو دیگه نیستی

خیلی سخته سخته هر طرف نگاه کنم یکی بهم میگه نیستی

سخته تنها خیلی سخته واسه من که بی تو سر کنم تنهایی

سخته تنها کاش چشامو ببندمو وا کنم ببینم اینجایی

از وقتیکه تو رفتی مردم چه شبها که غصه میخوردم

چی میشد که لحظه ها رو با تو به عقب برگردون

چشام با غم تو درگیره به عکسامون میشم خیره

داغ رفتنت تمام آرزوهامو سوزوند

بیچاره دلم آواره دلم دوباره دلم تک و تنها موند

سوختم سوختم دنیا بسه تموم زندگیم رفت همین روزا میمیرم

طفلی دلم تنها و بی کسه انتقامشو از دنیا میگیرم

سخته دنیام خیلی سخته چجوری باشم امیدوار میدونی میمیرم این بار

سرده دنیام خیلی وقته سخته دوری خیلی سخته

از وقتیکه تو رفتی مردم چه شبها که غصه میخوردم

چی میشد که لحظه ها رو با تو به عقب برگردون

چشام با غم تو درگیره به عکسامون میشم خیره

داغ رفتنت تمام آرزوهامو سوزوند

بیچاره دلم آواره دلم دوباره دلم تک و تنها موند

سوختم سوختم دنیا بسه تموم زندگیم رفت همین روزا میمیرم

طفلی دلم تنها و بی کسه انتقامشو از دنیا میگیرم

چشام با غم تو درگیره به عکسامون میشم خیره

داغ رفتنت تمام آرزوهامو سوزوند

بیچاره دلم آواره دلم دوباره دلم تک و تنها موند

سوختم سوختم دنیا بسه تموم زندگیم رفت همین روزا میمیرم

طفلی دلم تنها و بی کسه انتقامشو از دنیا میگیرم

پیشنهادی