وبگردی

متن آهنگ احسان اردستانی میشه بیخیال بشیم

میشه بیخیال بشیم من و تو بریم شمال

?

بیخیال روزگار غم هاتو بزار کنار میشه مال هم بشیم کافیه تو جون بخوای

?

میخوام بریزم الان کل دنیامو به پات عاشقم عاشق من و تو سواره قایق

?

قشنگه شب های ساحل من و تو باهم کاش همیشه باشه مال من دوتا چشمهات

?

بزنیم بریم دریا من و تو باهم دل نمیزاری واسه آدم فهمیدن عالم و آدم

?

مجنونم منه بیچاره، دلبری میکنی تو ساده

?

تو من و میکشی اخه اون خنده هات خیلی جذابه

?

نداریم مثل مادوتا میزنیم به جاده عشق و حال کی مثل من تو رو دوست داره

?

بارون میزنه نم نم قدم میزنیم باهم فقط نگاهتو کم داره

?

عاشقم عاشق من و تو سواره قایق قشنگه شب های ساحل من و تو باهم

?

کاش همیشه باشه مال من دوتا چشمهات بزنیم بریم دریا من و تو باهم

?

?

تو من و میکشی اخه اون خنده هات خیلی جذابه

?

نداریم مثل مادوتا میزنیم به جاده عشق و حال کی مثل من تو رو دوست داره

?

بارون میزنه نم نم قدم میزنیم باهم فقط نگاهتو کم داره

?

عاشقم عاشق من و تو سواره قایق قشنگه شب های ساحل من و تو باهم

?

کاش همیشه باشه مال من دوتا چشمهات بزنیم بریم دریا من و تو باهم

?

پیشنهادی