وبگردی

متن آهنگ ادریس قجاوند با دل و جون

با دل و جون همه کاری میکنم باشی کنارم فکرشم نکن یه روزی بتونم تو رو کنار بدارم

به کسی غیر خودت هیچ موقع کاری ندارم دور تو میگردم و تا آخر همینه کارم

اون ستاره ریز توو چشات شیطنت های پشت خنده هات واسه من همیشه خاصه

بگو بوده کسی شبیه من تو رو بخوادو واقعا اینجوری پای تو وایسه

اون ستاره ریز توو چشات شیطنت های پشت خنده هات واسه من همیشه خاصه

بگو بوده کسی شبیه من تو رو بخوادو واقعا اینجوری پای تو وایسه

کل دنیا رو بچرخم مثل تو رو پیدا نمیکنم اصلا خوب شد آدمهای قبل تو همه یه جوری رفتن

وایسا و ببین چجوری میمونم پای حرفم من تا هرجایی که بخوای پای تو هستم

اون ستاره ریز توو چشات شیطنت های پشت خنده هات واسه من همیشه خاصه

بگو بوده کسی شبیه من تو رو بخوادو واقعا اینجوری پای تو وایسه

اون ستاره ریز توو چشات شیطنت های پشت خنده هات واسه من همیشه خاصه

بگو بوده کسی شبیه من تو رو بخوادو واقعا اینجوری پای تو وایسه

اون ستاره ریز توو چشات شیطنت های پشت خنده هات واسه من همیشه خاصه

بگو بوده کسی شبیه من تو رو بخوادو واقعا اینجوری پای تو وایسه

اون ستاره ریز توو چشات شیطنت های پشت خنده هات واسه من همیشه خاصه

بگو بوده کسی شبیه من تو رو بخوادو واقعا اینجوری پای تو وایسه

پیشنهادی