وبگردی

متن آهنگ ارسلان نبیانی نفت مسجد سلیمان

خوردیم زمین پا شدیم یه بار نه صد هزار بار خوردن حقو نگفتیم یه بار نه صد هزار بار

?

از دار دنیا فقط، فقط یه تیم رو داریم خواستن اونم بگیرن یه بار نه صد هزار بار

?

با غیرت میرم جلو میرم تا اوج ابرها شکست توو کار ما نیست ختم تموم دنیا

?

با جون و دل میجنگند واسه دل این مردم طرفدارت میمونمی میدیم همه واست جون

?

این تیم خوب نفت شهرمونه واسه همیشه قهرمان میمونه

?

این تیم خوب نفت شهرمونه واسه همیشه قهرمان میمونه

?

قهرمان میشیم همیشه این حرف که گفتنی نیست

?

با غیرت هستیم همیشه غیرت خریدنی نیست

?

طرح لباستون که هوش و از توو سر میبره بمون برامون قهرمان حرف حسابه منه

?

این تیم خوب نفت شهرمونه واسه همیشه قهرمان میمونه

?

این تیم خوب نفت شهرمونه واسه همیشه قهرمان میمونه

?

دیار شیر شیران سرور کل ایران غیرت دارن هم ایمان نفت مسجد سلیمان

?

این تیم خوب نفت شهرمونه واسه همیشه قهرمان میمونه

?

?

طرح لباستون که هوش و از توو سر میبره بمون برامون قهرمان حرف حسابه منه

?

این تیم خوب نفت شهرمونه واسه همیشه قهرمان میمونه

?

این تیم خوب نفت شهرمونه واسه همیشه قهرمان میمونه

?

دیار شیر شیران سرور کل ایران غیرت دارن هم ایمان نفت مسجد سلیمان

?

این تیم خوب نفت شهرمونه واسه همیشه قهرمان میمونه

?

?

پیشنهادی