وبگردی

متن آهنگ امید روحانی اجبار

شاید دست و دلت لرزید شاید برگردی پیش من

?

شاید باور کنی یک روز واست هیشکی نمیشه من

?

هنوز این خونه پابرجاست هنوز میپیچه عطر تو

?

ببین بین من و عکسات هنوزم میشه حرف تو دور موندی از دلم ولی دیر نیست

?

این جدایی یک باره دست تقدیر نیست دور موندی از دلم ولی دیر نیست

?

این جدایی یکباره دست تقدیر نیست نه دست تقدیر نیست

?

دل کندن آسون بود برات اما دل بردی از من عاشقم کردی

?

سرما و سوز این هوا کم بود ببین بیخودی باهام سردی

?

حق داری من زیادی خوب بودم زخمی زدی و من حس نمیکردم

?

هر جور که خواستی باش قبول اما نگو که پیشت بر نمیگردم دور موندی از دلم ولی دیر نیست

?

این جدایی یک باره دست تقدیر نیست دور موندی از دلم ولی دیر نیست

?

این جدایی یکباره دست تقدیر نیست نه دست تقدیر نیست

?

?

دل کندن آسون بود برات اما دل بردی از من عاشقم کردی

?

سرما و سوز این هوا کم بود ببین بیخودی باهام سردی

?

حق داری من زیادی خوب بودم زخمی زدی و من حس نمیکردم

?

هر جور که خواستی باش قبول اما نگو که پیشت بر نمیگردم دور موندی از دلم ولی دیر نیست

?

این جدایی یک باره دست تقدیر نیست دور موندی از دلم ولی دیر نیست

?

این جدایی یکباره دست تقدیر نیست نه دست تقدیر نیست

?

?

پیشنهادی