وبگردی

متن آهنگ امیرحسین حاتمی بیش از حد

یه دنیا و یه رویایی که باعثش تویی

یه عشقی و یه لبخندی که باعثش شدی

از اون روزی که چشمای تورو من دیدم فهمیدم دلیل خوشبختی من تویی

تو دلیل خوشبختی تو هر شرایط سختی وقتی کنار من هستی میفهمم

انتخاب من خوبه نباشی دل آشوبه تو همونی که میخوام بیش از حد

بیش از حد دل من تنگ میشه واسه چشمای رنگیت

بیش از حد این روزارو من میخوام کنار تو همیشه بیش از قبل

میفهمم زندگی چه خوبه کنارت آرومه آسونه

سختیام کنار تو، تو باشی حال دلم میزونه

دور و ورتو ببین فقط من و تو هستیم و خوشبختیم ما همدیگرو خواستیم با هم دیگه خوشبختیم

با رویایی که ساختیم پیروزیم نباختیم

زندگیم با بودنت چه خوب و آرومه تو باشی کنار من عاشقی قانونه

این قانونو میدونیم ولی هم نمیتونیم آخه عشقی و جونی

ما به هم که قول دادیم دلارو بهم دادیم عاشقیمم و آزادیم

بیش از حد دل من تنگ میشه واسه چشمای رنگیت

بیش از حد این روزارو من میخوام کنار تو همیشه بیش از قبل

میفهمم زندگی چه خوبه کنارت آرومه آسونه

سختیام کنار تو، تو باشی حال دلم میزونه

زندگیم با بودنت چه خوب و آرومه تو باشی کنار من عاشقی قانونه

این قانونو میدونیم ولی هم نمیتونیم آخه عشقی و جونی

ما به هم که قول دادیم دلارو بهم دادیم عاشقیمم و آزادیم

بیش از حد دل من تنگ میشه واسه چشمای رنگیت

بیش از حد این روزارو من میخوام کنار تو همیشه بیش از قبل

میفهمم زندگی چه خوبه کنارت آرومه آسونه

سختیام کنار تو، تو باشی حال دلم میزونه

پیشنهادی