وبگردی

متن آهنگ امیررضا کاکایی تو خوبی

 

دیدی آخر دلتو زدم تو خوبه خوبی من بدم

?

راهتو کج نکن نرو رد نده رد نکن منو

?

آخه میری واسه چی میری دلتو بدی به کی

?

بی تو قشنگ نیست شبا اصلاً حالم بده به چشات قسم

?

دم آخری یه سر به دلم بزن خاطراتتو جمع کن

?

بیا پس بده تنهاییامو بعدم فراموشم کن

?

تو که عین خیالت نیست اصلاً عشقو مچاله کردی

?

آخه اینجوری که تو داری میری محاله برگردی

?

دم آخری یه سر به دلم بزن خاطراتتو جمع کن

?

بیا پس بده تنهاییامو بعدم فراموشم کن

?

تو که عین خیالت نیست اصلاً عشقو مچاله کردی

?

آخه اینجوری که تو داری میری محاله برگردی

?

منه احساساتی مریض دلم فقط به تو خوشه

?

نرو دنیامو بهم نریز رفتن تو منو میکشه

?

دم آخری یه سر به دلم بزن خاطراتتو جمع کن

?

بیا پس بده تنهاییامو بعدم فراموشم کن

?

تو که عین خیالت نیست اصلاً عشقو مچاله کردی

?

آخه اینجوری که تو داری میری محاله برگردی

?

دم آخری یه سر به دلم بزن خاطراتتو جمع کن

?

بیا پس بده تنهاییامو بعدم فراموشم کن

?

تو که عین خیالت نیست اصلاً عشقو مچاله کردی

?

آخه اینجوری که تو داری میری محاله برگردی

?

بیا پس بده تنهاییامو بعدم فراموشم کن

?

تو که عین خیالت نیست اصلاً عشقو مچاله کردی

?

آخه اینجوری که تو داری میری محاله برگردی

?

دم آخری یه سر به دلم بزن خاطراتتو جمع کن

?

بیا پس بده تنهاییامو بعدم فراموشم کن

?

تو که عین خیالت نیست اصلاً عشقو مچاله کردی

?

آخه اینجوری که تو داری میری محاله برگردی

?

?

?

پیشنهادی