وبگردی

متن آهنگ امیر سینکی عاشقشم

چند روزه که نگام درگیره نفسهام میگیره

?

واسه اون که نگاهش شده آرامش جونم

?

عشق اون نمیذاره بخواهم همش در تب و تابم

?

یه کاری کرده تا وقتی که زنده ام پاش بمونم

?

ارومه یه چند وقتیه حالم دلو برده یه عالم

?

از خودم دور شدم تا که به نزدیکش رسیدم

?

بیهوده است دیگه زندگی بی اون

?

منو حس یه مجنون و یه لیلی که شده همه امیدم

?

نمیدونه چقدر عاشقشم عاشقشم عاشقشم

?

خدا خواسته من عاشق بشم عاشق بشم عاشق بشم

?

یکی یدونه ی قلب منه قلب منه قلب منه

?

از من هیچ وقت دلو نمیکنه نمیکنه خوب نمیکنه

?

منو حس یه مجنون و یه لیلی که شده همه امیدم

?

نمیدونه چقدر عاشقشم عاشقشم عاشقشم

?

خدا خواسته من عاشق بشم عاشق بشم عاشق بشم

?

یکی یدونه ی قلب منه قلب منه قلب منه

?

از من هیچ وقت دلو نمیکنه نمیکنه خوب نمیکنه

?

?

پیشنهادی