متن آهنگ امیر قلیچ خانی مثل بارون

متن آهنگ امیر قلیچ خانی مثل بارون

عاشق ترینم وقتی که تویه نگاهت خیره میمونم

دلیل این حال خوشم رو تنها نگاه های تو میدونم

تو مثل بارونی که میباری رو زخم های پیر و سال خوردم

هر روز با تو تازه تر میشم عشقت رو تا عمر تنم برد

بارون که میاد یادت می افتم من زیر بارون همه حرفارو گفتم

درست همونجا دل به تو بستم بی وقت یه عمر عاشقت هستم

 

بارون که میاد یادت می افتم من زیر بارون همه حرفارو گفتم

 

درست همونجا آره همونجا دل به تو بستم همیشه عاشقت هستم

 

من توی دنیای خودم بودم میگی چنگیز یه فردایی

روزا میرفتن و میرفتن به سمت تاریکی تنهایی

تو اومدی با تو فهمیدم این زندگی روی خوشم داره

از وقتی که عاشقت شدم انگار بارون یه جور خاص میباره

بارون که میاد یادت می افتم من زیر بارون همه حرفارو گفتم

درست همونجا دل به تو بستم بی وقت یه عمر عاشقت هستم

بارون که میاد یادت می افتم من زیر بارون همه حرفارو گفتم

درست همونجا آره همونجا دل به تو بستم همیشه عاشقت هستم

از وقتی که عاشقت شدم انگار بارون یه جور خاص میباره

بارون که میاد یادت می افتم من زیر بارون همه حرفارو گفتم

درست همونجا دل به تو بستم بی وقت یه عمر عاشقت هستم

بارون که میاد یادت می افتم من زیر بارون همه حرفارو گفتم

درست همونجا آره همونجا دل به تو بستم همیشه عاشقت هستم

Rate this post