وبگردی

متن آهنگ امین اصفهانی کجایی

باران میبارد در این شهر تنهایی همچون زهر در جانم رفته تو کجایی

میکشد غم مرا تا نیایی جان من خسته ام از جدایی

 

میکشد یاد تو این دلم را خاطرت گم شده بین غمها کجایی

 

باران میبارد در این شهر تنهایی همچون زهر در جانم رفته تو کجایی

چشم انتظارت تا کی بمانم من شکسته ام بی تو

از درد دوری تا کی بخوانم خسته ام بی تو

میکشد غم مرا تا نیایی جان من خسته ام از جدایی

میکشد یاد تو این دلم را خاطرت گم شده بین غمها کجایی

باران میبارد در این شهر تنهایی همچون زهر در جانم رفته تو کجایی

چشم انتظارت تا کی بمانم من شکسته ام بی تو

از درد دوری تا کی بخوانم خسته ام بی تو

میکشد غم مرا تا نیایی جان من خسته ام از جدایی

میکشد یاد تو این دلم را خاطرت گم شده بین غمها کجایی

پیشنهادی