وبگردی

متن آهنگ امین بانی دلیل

اگه زنده موندم دلیلم تو بودی تا اینجا رسوندم دلیلم تو بودی

?

اگه بی هوا توی آتیش چشمات خودم رو سوزوندم دلیلم تو بودی

?

چی اومد به روزم واسه تو مهم نیست بمیرم یه روزم واسه تو مهم نیست

?

تو عشقت خودم رو به آخر رسوندم عزیزم هنوزم واسه تو مهم نیست

?

واسه تو مهم نیست …

?

تو بیداری شاید که بی خواب میشم تو فکر منی تو که بی تاب میشم

?

ولی این تصور فقط یک خیاله فقط یک خیاله که اونم محاله

?

چی اومد به روزم واسه تو مهم نیست بمیرم یه روزم واسه تو مهم نیست

?

تو عشقت خودم رو به آخر رسوندم عزیزم هنوزم واسه تو مهم نیست

?

واسه تو مهم نیست …

?

?

تو بیداری شاید که بی خواب میشم تو فکر منی تو که بی تاب میشم

?

ولی این تصور فقط یک خیاله فقط یک خیاله که اونم محاله

?

چی اومد به روزم واسه تو مهم نیست بمیرم یه روزم واسه تو مهم نیست

?

تو عشقت خودم رو به آخر رسوندم عزیزم هنوزم واسه تو مهم نیست

?

واسه تو مهم نیست …

?

?

?

پیشنهادی