وبگردی

متن آهنگ امین و امید جوکر

دلم نمیشه باورش چی آوردن به سرش از این زمونه دلخورم این خنده ها یعنی پرم

?

کمتر نمیشه نفرتم حس میکنم ته خطم بیزارم از حتی خودم منم مثه جوکر شدم

?

گریه نشون میده غماتو همه جوره خنده ولی دلی قشنگه نه به زورش

?

لبامو با ادای خنده خسته کردم خنده گریم صورتم شد من ی دردم من ی دردم

?

دنیای بیرحمی شده هر چی ببخشی بیخوده این آدما عین همن فقط به ظاهر آدمن

?

رویاتو میگیرن ازت اما تو میخندی فقط باید ببینی با چشات تا عین باور شه برات

?

گریه نشون میده غماتو همه جوره خنده ولی دلی قشنگه نه به زورش

?

لبامو با ادای خنده خسته کردم خنده گریم صورتم شد من ی دردم من ی دردم

?

?

گریه نشون میده غماتو همه جوره خنده ولی دلی قشنگه نه به زورش

?

لبامو با ادای خنده خسته کردم خنده گریم صورتم شد من ی دردم من ی دردم

?

دنیای بیرحمی شده هر چی ببخشی بیخوده این آدما عین همن فقط به ظاهر آدمن

?

رویاتو میگیرن ازت اما تو میخندی فقط باید ببینی با چشات تا عین باور شه برات

?

گریه نشون میده غماتو همه جوره خنده ولی دلی قشنگه نه به زورش

?

لبامو با ادای خنده خسته کردم خنده گریم صورتم شد من ی دردم من ی دردم

?

پیشنهادی