وبگردی

متن آهنگ امین و امید مسئول

کسی که عاشقش کردی بدون مسئول اشکاشی اگه دستاشو میگیری باید تا آخرش باشی

?

تویی مسئول قلبی که داره دور از تو جون میده جدایی از تو هر لحظه به من حس جنون میده

?

بمون با من که بعد از تو شبم با گریه سر میشه همیشه وقت دل کندن آدم وابسته تر میشه

?

شدم درگیر عشقی که تو بال و پر بهش دادی اگه قصدت جدایی بود چرا اینقد کشش دادی

?

کسی که دل به تو بسته نباشی بی تو میمیره سر یک لحظه دل بستن ی عمری پای تو گیره

?

از این دستای خوش باور نگیر احساس دستاتو به چی عادت کنه قلبی که بد عادت شده با تو

?

بمون با من که بعد از تو شبم با گریه سر میشه همیشه وقت دل کندن آدم وابسته تر میشه

?

شدم درگیر عشقی که تو بال و پر بهش دادی اگه قصدت جدایی بود چرا اینقد کشش دادی

?

شدم درگیر عشقی که تو بال و پر بهش دادی اگه قصدت جدایی بود چرا اینقد کشش دادی

?

کسی که دل به تو بسته نباشی بی تو میمیره سر یک لحظه دل بستن ی عمری پای تو گیره

?

از این دستای خوش باور نگیر احساس دستاتو به چی عادت کنه قلبی که بد عادت شده با تو

?

بمون با من که بعد از تو شبم با گریه سر میشه همیشه وقت دل کندن آدم وابسته تر میشه

?

شدم درگیر عشقی که تو بال و پر بهش دادی اگه قصدت جدایی بود چرا اینقد کشش دادی

?

پیشنهادی