وبگردی

متن آهنگ اَرسان حسینی ناز و ادا

تو با ناز و ادا از کوچه ی ما داری میگذری

بلنده موی تو سیه گیسوی تو ازم دل میبری

تویی توو فال من ولی از حال من حیف بی خبری

از من دل نکن توو دنیا مثل من کسی نداره دلبری

چشمای گریون منو حال پریشون منو یه دنیا عشقم مال تو

دلواپسی های منو بی کسی های منو حتی بهشتم مال تو

چشمای گریون منو حال پریشون منو یه دنیا عشقم مال تو

دلواپسی های منو بی کسی های منو حتی بهشتم مال تو

من میام دنبال تو دل و جونم مال تو تو فقط برام بخند

بی من میری کجا دلم پیشت مونده جا جز من به هیشکی دل نبند

تویی توو فال من ولی از حال من حیف بی خبری

از من دل نکن تو دنیا مثل من کسی نداره دلبری

چشمای گریون منو حال پریشون منو یه دنیا عشقم مال تو

دلواپسی های منو بی کسی های منو حتی بهشتم مال تو

چشمای گریون منو حال پریشون منو یه دنیا عشقم مال تو

دلواپسی های منو بی کسی های منو حتی بهشتم مال تو

از من دل نکن تو دنیا مثل من کسی نداره دلبری

چشمای گریون منو حال پریشون منو یه دنیا عشقم مال تو

دلواپسی های منو بی کسی های منو حتی بهشتم مال تو

چشمای گریون منو حال پریشون منو یه دنیا عشقم مال تو

دلواپسی های منو بی کسی های منو حتی بهشتم مال تو

پیشنهادی