وبگردی

متن آهنگ ای ای ای EZZA

تکست آهنگ ای ای ای Ezza

کورس

دیر اومدی کجا بودی ای ای ای

وقتی باهات حرف میزنم به من نگو ای ای ای

بازم نفست بوی الکل میده ای ای ای

?

بگو امشبو باز کجا مست بودی ای ای ای

دیر اومدی کجا بودی ای ای ای

وقتی باهات حرف میزنم به من نگو ای ای ای

?

بازم نفست بوی الکل میده ای ای ای

بگو امشبو باز کجا مست بودی ای ای ای

?

ورس یک

آره دیگه تموم شده ، زندگیم حروم شده

اینهمه تایمش کردی ، ولی بازم همون شده

آره دیگه تموم شده ، زندگیم حروم شده

?

اینهمه تایمش کردی ، ولی بازم همون شده

میکردم من حواسمو پرت هی

فکر میکردم میکنه اون فرق هی

?

ولی بازم همون شدش ، فهمیدم که دروغ بوده حرفش

گرم بودی وقتی بودش هوا سرد

منی که هر روز بودش بهت حواسم

?

ولی بازم همون شدش ، بگو چی کم گذاشته بودم واست

کورس

دیر اومدی کجا بودی ای ای ای

وقتی باهات حرف میزنم منو نگا ای ای ای

بدو نفست بوی الکل میده ای ای ای

?

بگو امشبو باز کجا مست بودی ای ای ای

دیر اومدی کجا بودی ای ای ای

وقتی باهات حرف میزنم به من نگو ای ای ای

?

بازم نفست بوی الکل میده ای ای ای

بگو امشبو باز کجا مست بودی ای ای ای

 

امیدواریم که از این متن لذت برده باشید .

پیشنهادی