متن آهنگ بابک مجتبایی کجای دنیامی

متن آهنگ بابک مجتبایی کجای دنیامی

درها رو باز میذارم اگه تنگ شد دلت برگرد

نمیدونی چطور این مرد با تنهایی شب سر کرد

از هرجا عطر تو اومد مثل دیوونه ها رفتم

تمام جاده شب رو با یک فانوس پیت گشتم

کجا دنیامی تو خراب دنیام بی تو چقدر ازت دورم من چقدر ازم دوری تو

نقطه کور کدوم سیاره ای من زمینو زیرو رو کردم نبود ردی ازت

بین ما فاصله انقدر شده که همش پی نشونی ام ازت

کجا دنیامی تو خراب دنیام بی تو چقدر ازت دورم من چقدر ازم دوری تو

تمام جاده شب رو با یک فانوس پیت گشتم

کجا دنیامی تو خراب دنیام بی تو چقدر ازت دورم من چقدر ازم دوری تو

نقطه کور کدوم سیاره ای من زمینو زیرو رو کردم نبود ردی ازت

بین ما فاصله انقدر شده که همش پی نشونی ام ازت

کجا دنیامی تو خراب دنیام بی تو چقدر ازت دورم من چقدر ازم دوری تو

5/5 - (1 امتیاز)