وبگردی

متن آهنگ بت پرست از معین

شده ام بت پرست تو

شده ام بت پرست تو

شب هجرون دیگه تمومه  گل مهتاب بر سر بومه

?

عاشقی جز بر تو حرومه که برای تو زنده ام

آه  که برای تو زنده ام

شده ام بت پرست تو قسم به چشمون مست تو

?

به کنج میخونه روز و شب شده ام جام دست تو

آه شده ام جام دست تو

به تو چون سجده میکنم شرر تو هر سینه میزنم

?

به قصه میخوام که بعد از این بت روی تو بشکنم

آه  بت روی تو بشکنم

شب هجرون دیگه تمومه گل مهتاب بر سر بومه

?

عاشقی جز بر تو حرومه که برای تو زنده ام

آه که برای تو زنده ام

روم از هر خونه به خونه که بگیرم از تو نشونه

?

دل من یک کاسه خونه  که برای تو زنده ام

آه که برای تو زنده ام

شده ام بت پرست تو  قسم به چشمون مست تو

?

به کنج میخونه روز و شب شده ام جام دست تو

آه  شده ام جام دست تو

به تو چون سجده میکنم شرر تو هر سینه میزنم

?

به قصه میخوام که بعد از این بت روی تو بشکنم

آه  بت روی تو بشکنم

شب هجرون دیگه تمومه  گل مهتاب بر سر بومه

?

عاشقی جز بر تو حرومه  که برای تو زنده ام

آه  که برای تو زنده ام

روم از هر خونه به خونه که بگیرم از تو نشونه

?

دل من یک کاسه خونه  که برای تو زنده ام

آه که برای تو زنده ام

عزیزم كاسه چشمم سرایت

?

میون هر دوچشمم جای پایت

شب هجرون دیگه تمومه  گل مهتاب بر سر بومه

عاشقی جز بر تو حرومه  که برای تو زنده ام

?

آه که برای تو زنده ام

روم از هر خونه به خونه که بگیرم از تو نشونه

دل من یک کاسه خونه  که برای تو زنده ام

آه که برای تو زنده ام

شده ام بت پرست تو

???

این متن کاملا مطابق ورژن اصلی موزیک می باشد.

 

[irp posts=”2249″ name=”متن آهنگ ای دریغ از معین”]

 

[irp posts=”2254″ name=”متن آهنگ شراب از معین”]

 

[irp posts=”2224″ name=”متن آهنگ طلوع از معین”]

پیشنهادی