وبگردی

متن آهنگ بلوچی سکینه از غلامحسین نظری

خبر دارم گپت دارن سکینه

اومودانه خشن دوورن سکینه

?

تو خو رفتی ولی وختی ک ایایی

نظری هم دیگه اوخه کورن سکینه

?

تو نفهمی چه دلتنگم سکینه

سنگم سکینه

?

تو خو رفتی خدا پشت و پناهت

هنو خوی تومونه اوخو جنگ اوخه جنگم سکینه

 

???

 

متن این موزیک کاملا با ورژن اصلی آن مطابق می باشد .

پیشنهادی