وبگردی

متن آهنگ بلک بند کم نیار

چقدر سخته که نیستی تو دورم منی که از غم و غصه پرم

?

چقدر سنگ تو به سینه زدم چقدر تنهایی باهات راه اومدم

?

چرا این جوری شدم واسه ی تو پر دردم و میخندم واسه تو

?

چقدر معرکه ای تو لعنتی باشه زندگیمو میدم فقط نرو

?

دیگه بسه امتحان دیگه بهونه ای نیار میدونی به خاطرت من همه رو زدم کنار

?

دلم افتاده به پات چشامم که بی قرار یه قولی بده عزیزم هر چی شد تو کم نیار

?

آخه تو عاشق من مگه نبودی لعنتی چرا عادتت شده عاشقیای نوبتی

?

مگه من چی کم گذاشتم واسه تو چرا این دنیا نمیخواد آخه خنده ی منو

?

آخه تو عاشق مگه نبودی لعنتی چرا عادتت شده عاشقی های نوبتی

?

مگه من چی کم گذاشتم واسه تو چرا این دنیا نمیخواد آخه خنده ی منو

?

دیگه بسه امتحان دیگه بهونه ای نیار میدونی به خاطرت من همه رو زدم کنار

?

دلم افتاده به پات چشامم که بی قرار یه قولی بده عزیزم هر چی شد تو کم نیار

?

دیگه بسه امتحان دیگه بهونه ای نیار میدونی به خاطرت من همه رو زدم کنار

?

دلم افتاده به پات چشامم که بی قرار یه قولی بده عزیزم هر چی شد تو کم نیار

?

?

مگه من چی کم گذاشتم واسه تو چرا این دنیا نمیخواد آخه خنده ی منو

?

دیگه بسه امتحان دیگه بهونه ای نیار میدونی به خاطرت من همه رو زدم کنار

?

دلم افتاده به پات چشامم که بی قرار یه قولی بده عزیزم هر چی شد تو کم نیار

?

دیگه بسه امتحان دیگه بهونه ای نیار میدونی به خاطرت من همه رو زدم کنار

?

دلم افتاده به پات چشامم که بی قرار یه قولی بده عزیزم هر چی شد تو کم نیار

?

پیشنهادی