وبگردی

متن آهنگ بهرام شایان جای خالی

بازم منو یه جای خالی با عطر تو توو این حوالی

خواستم ببینم در چه حالی ولی گمونم بی خیالی

اینجا کسی عادت نداره بی تو منو یادش بیاره

کاش فکرتم تنهام بذاره ولی یه رویای محاله

این شبها بعد تو نمیگذرن بی هوا به خیابون میزنم

تا هوات منو سمتت بیاره، این اتاق بی تو زندونه برام

چی ازم بی تو میمونه برام کی برات مثل من بیقراره

اینجا شبها دلتنگه بی تو دنیا با من میجنگه بی تو

گفتی تموم زندگیتم تنها گذاشتی زندگیتو

غربت گرفته این هوا رو تا صبح بیدارم این شبها رو

میگردم از وقتی که رفتی دنبال تو این جاده ها رو

این شبها بعد تو نمیگذرن بی هوا به خیابون میزنم

تا هوات منو سمتت بیاره، این اتاق بی تو زندونه برام

چی ازم بی تو میمونه برام کی برات مثل من بیقراره

غربت گرفته این هوا رو تا صبح بیدارم این شبها رو

میگردم از وقتی که رفتی دنبال تو این جاده ها رو

این شبها بعد تو نمیگذرن بی هوا به خیابون میزنم

تا هوات منو سمتت بیاره، این اتاق بی تو زندونه برام

چی ازم بی تو میمونه برام کی برات مثل من بیقراره

پیشنهادی