وبگردی

متن آهنگ بهرام ملکی حس من و تو

 

وقتی که از لبات میریزه خنده هات نزدیک تر بیا دیوونه شم برات

بامن بمون نرو خیلی میخام تورو کی دیگه مثل من میفهمه حالتو

یا زودتر بگیر تصمیم آخرو یاتو کنار من یا من کنار تو

حس منو تو و حال منو تو و قلب منو تو خوشه

وقت نبودنت حتی شنیدن اسم تو منو میکشه

حال منو کسی بهتر نمیکنه جز تو کسی منو باور نمیکنه

باور کن این عشق رویا نیست رویاهم اینقد زیبا نیست

با من بمون نرو خیلی میخام تورو کی دیگه مثل من میفهمه حال تورو

یا زودتر بگیر تصمیم آخرو یاتو کنار من یا من کنارتو

حس منو تو و حال منو تو و قلب منو تو خوشه

وقت نبودنت حتی شنیدن اسم تو منو میکشه

حال منو کسی بهتر نمیکنه جز تو کسی منو باور نمیکنه

باور کن این عشق رویا نیست رویاهم اینقد زیبا نیست

با من بمون نرو خیلی میخام تورو کی دیگه مثل من میفهمه حال تورو

یا زودتر بگیر تصمیم آخرو یاتو کنار من یا من کنارتو

حس منو تو و حال منو تو و قلب منو تو خوشه

وقت نبودنت حتی شنیدن اسم تو منو میکشه

پیشنهادی