وبگردی

متن آهنگ جان منی سینا سرلک

تکست آهنگ جان منی سینا سرلک

جانِ منی جانِ منی جانِ من

آنِ منی آنِ منی آنِ من

شاهِ منی لایقِ سودای من

?

قند منی لایقِ دندان من

ای رسن زلفِ تو پابند من

چاهِ زنخدان تو زندانِ من

?

دست فشان مست کجا میروی

پیشِ من و ای گلِ خندان من

نور منی باش

در این چشم من

?

چشمِ من و چشمه حیوانِ من

گل چو تو را دید به سوسن بگفت

سروِ من آمد به گلستانِ من

?

جانِ منی جانِ منی جانِ من

آنِ منی آنِ منی آنِ من

شاهِ منی لایقِ سودای من

?

قند منی لایقِ دندان من

از دو پراکنده تو چونی بگو

زلفِ تو و حال پریشانِ من

?

دست فشان

مست کجا میروی

پیش من آ ای گلِ خندانِ من

?

نور منی باش

در این چشم من

چشمِ من و چشمه حیوانِ من

?

گل چو تو را دید به سوسن بگفت

سروِ من آمد به گلستانِ من

جانِ منی جانِ منی جانِ من

?

آنِ منی آنِ منی آنِ من

شاهِ منی لایقِ سودای من

قند منی لایقِ دندان من

پیشنهادی