وبگردی

متن آهنگ جیدال دیره

پولا میاد میره پولا میاد میره

?

نمیرم از خونه بیرون تا بم نگن دیره لش کردم از ظهر دیروز با یه کار تیره

?

پولا میاد میره میره میره سیاه مثل قیره قیره قیره

?

پایه کیا گیره گیره گیره نمیدونه کیه کیه کیه

?

پول سیاه میشه سفید بسته نشنیدم بگه کسی بسه

?

بین علما هم خیلی بحثه که این داستانا تش به کی وصله

?

همه اژدها شدیم دیگه تارگرین چاقالا رو میسوزونه باد ریه ام

?

اینا ادا اطفارن همه ساختگین ویسکا تو زندگیما واقعین

?

فکرام طلا باید جواهر بشن بذار پشتم بازم برام تز بدن

?

باید اسممو تو پرانتز بگن اتفاقی من تا الان زنده ام

?

قرار نیستش که امسال بمیرم گذشت ۲۷ پس دیگه کلاب نمیرم

?

آیت الله ترپ من از حجاب نمیگم فتوام اینه با این آهنگ سه کام بگیرن

?

نمیرم از خونه بیرون تا بم نگن دیره لش کردم از ظهر دیروز با یه کار تیره

?

پولا میاد میره میره میره سیاه مثل قیره قیره قیره

?

پایه کیا گیره گیره گیره نمیدونه کیه کیه کیه

?

ایسگاتو میگیررو موج من نرو دوستام دستای پشت پردنو

?

به فرصت نمیدم من فرجه اصلاو مثلا شر شه میکوبم مشت اولو

?

کل لندنو وقتی صبح میشه زیاد حواله ها دوباره از ترکیه میان

?

دوست دخترم میگه داری مرض کش تا میگم مالیاتو باید بدم ملکه من

?

چون الیزابت روبروم رو کاغذ سبزه اینم کاریه که بر میاد از دست من خب

?

دیگه حرفه ای شدیم قرصارو خوردم و حس نمیکنیم

?

میلرزونیم شهرو بگو چاقال سونامی زیر یه دقیقه میزنیمت سالار غلامی

?

نمیرم از خونه بیرون تا بم نگن دیره لش کردم از ظهر دیروز با یه کار تیره

?

آیت الله ترپ من از حجاب نمیگم فتوام اینه با این آهنگ سه کام بگیرن

?

نمیرم از خونه بیرون تا بم نگن دیره لش کردم از ظهر دیروز با یه کار تیره

?

دیگه حرفه ای شدیم قرصارو خوردم و حس نمیکنیم

?

میلرزونیم شهرو بگو چاقال سونامی زیر یه دقیقه میزنیمت سالار غلامی

?

نمیرم از خونه بیرون تا بم نگن دیره لش کردم از ظهر دیروز با یه کار تیره

?

آیت الله ترپ من از حجاب نمیگم فتوام اینه با این آهنگ سه کام بگیرن

?

نمیرم از خونه بیرون تا بم نگن دیره لش کردم از ظهر دیروز با یه کار تیره

?

پیشنهادی