وبگردی

متن آهنگ حسین تیموری کوه

مسیر من بدون تو یه جاده بی مقصد و کوره

?

هرچی انگار میرم جلو دارم میشم بیشتر ازت دور

?

سخته فراموش کنی و واسه جدایی باشی مجبور

?

پشتت بودم مثل یه کوه رفتی و کوهت شده آر

?

با هر نگام گفتم بمون فقط گفتی خدا نگهدار

?

رفتی برو اما فقط حرمت این عشقو نگهدار

?

مثل یه کشتیم که غرقه موجهای دریاشه

?

به گل نشسته اما دریا باز توی رویاشه

?

هر روز و با دردش میجنگه تا که باز فردا شه

?

منو کشوندی توی راهی که تهش معلوم نیست

?

داغونمو بدت با حالم بدو آروم نیست

?

گذشتن از عشقت واسه من به خدا آسون نیست

?

گفتم بهت از هم میپاشم بری محاله من از غم جدا شم بری

?

من بعد تو بی رحمی میرم بدون آخه بودی آروم قلبم بمون

?

دلتنگتم و سرگیجه هام فقط باهام رفیقند

?

تو نیستی ببینی زخمهای دلم چقدر عمیقند

?

مثل یه کشتیم که غرقه موجهای دریاشه

?

به گل نشسته اما دریا باز توی رویاشه

?

هر روز و با دردش میجنگه تا که باز فردا شه

?

منو کشوندی توی راهی که تهش معلوم نیست

?

داغونمو بدت با حالم بدو آروم نیست

?

گذشتن از عشقت واسه من به خدا آسون نیست

?

?

به گل نشسته اما دریا باز توی رویاشه

?

هر روز و با دردش میجنگه تا که باز فردا شه

?

منو کشوندی توی راهی که تهش معلوم نیست

?

داغونمو بدت با حالم بدو آروم نیست

?

گذشتن از عشقت واسه من به خدا آسون نیست

?

?

پیشنهادی