متن آهنگ حسین فرشباف بزن بارون

متن آهنگ حسین فرشباف بزن بارون

چشمامو میبندم بارونو نبینم عشقارو نبینم دنیارو نبینم

شهر جای بدی نیست آدماش همینن میری زیر بارون اشکاتو نبینن

بریز ساقی که امشب مست مستم به جرم عاشقی دل را شکستند

عاشقی را گفته بودم با منم شوخی نکن من شکستم در جوانی تو دگر پیرم نکن

بزن بارون هوای گریه دارم باز بزن بارون شدم عاشق ترین تنها

 

بزن بارون بریدم از همه دنیا بزن بارون به این دیووانه رسوا

 

بزن بارون که این دنیای نامرداس بزن بارون نبینند اشک عاشق را

 

دیدم هوای شهر سنگینه گفتم نباشی نفسم میره

رفت و هوایی شد دل سادم من موندمو بازم غم عالم

اهای دل عاشق کم طاقت تاکی برقصم من به این سازت

دیدی چه کردن بادل و جانم دیدی چه آسون بردن از یادم

بزن بارون هوای گریه دارم باز بزن بارون شدم عاشق ترین تنها

بزن بارون بریدم از همه دنیا بزن بارون به این دیووانه رسوا

بزن بارون که این دنیای نامرداس بزن بارون نبینند اشک عاشق را

اهای دل عاشق کم طاقت تاکی برقصم من به این سازت

دیدی چه کردن بادل و جانم دیدی چه آسون بردن از یادم

بزن بارون هوای گریه دارم باز بزن بارون شدم عاشق ترین تنها

بزن بارون بریدم از همه دنیا بزن بارون به این دیووانه رسوا

بزن بارون که این دنیای نامرداس بزن بارون نبینند اشک عاشق را

Rate this post