وبگردی

متن آهنگ حمید عسکری هزار درجه

کنار کی آخه آروم کنم این قلب مریضو آخه تو ازم گرفتی همه چیزو

?

خاطره هاتو نبر فقط میخوام این یه چیزو

?

بعد تو آخه به کی میتونم تکیه کنم وقتی حالم بده رو شونه کی گریه کنم

?

نگو خداحافظ عزیزم که میخوام سکته کنم

?

دلم عاشق چشماته نگو نمیدونی هنوزم پای تو موندم نگو نمیبینی

?

هزار درجه تب دارم نگو نمیمونی

?

دلم عاشق چشماته نگو نمیدونی هنوزم پای تو موندم نگو نمیبینی

?

هزار درجه تب دارم نگو نمیمونی

?

تنهایی بعد از تو از همه دنیا خطم زد و از همه دورم کرد

?

از بس که گریه کردم دیگه نا ندارم ببین این اشکا کورم کرد

?

دلم عاشق چشماته نگو نمیدونی هنوزم پای تو موندم نگو نمیبینی

?

هزار درجه تب دارم نگو نمیمونی

?

دلم عاشق چشماته نگو نمیدونی هنوزم پای تو موندم نگو نمیبینی

?

هزار درجه تب دارم نگو نمیمونی

?

?

تنهایی بعد از تو از همه دنیا خطم زد و از همه دورم کرد

?

از بس که گریه کردم دیگه نا ندارم ببین این اشکا کورم کرد

?

دلم عاشق چشماته نگو نمیدونی هنوزم پای تو موندم نگو نمیبینی

?

هزار درجه تب دارم نگو نمیمونی

?

دلم عاشق چشماته نگو نمیدونی هنوزم پای تو موندم نگو نمیبینی

?

هزار درجه تب دارم نگو نمیمونی

?

?

پیشنهادی