وبگردی

متن آهنگ دانیال هندیانی چطور میتونی

بدجوری روزهام پاییزی اند بدجوری شبهام زمستونی

بعد اون همه خاطره که ساختیم فکرشم نمیکردم یه روز بگی نمیمونی

من با تو سخاتم توی رویام یه خونه دوتا بچه شیطون و دیوونه

یه بارم اومدم پای یکی وایسم اما تهش چی شد من موندمو این حالمو

چطوری میتونی اینقده بد بشی چطوری میتونی از من رد بشی

اون شبهایی که بودم توی خودم زندونی تو توو فکر خوشی هات بودی و مهمونی

میخواستم پیشم باشی رفیق تنهائیم باشی اما تو از رفاقت هیچی نمیدونی

نمیخواستم دلت یه لحظه بارونی بشه نمیخواستم ته رابطه اینجوری بشه

من با تو رویای خوشبختی رو میدیدم دیگه مهم نیست بعد تو زندگیم چی بشه

چطوری میتونی اینقده بد بشی چطوری میتونی از من رد بشی

چطوری میتونی اینقده بد بشی چطوری میتونی از من رد بشی

اون شبهایی که بودم توی خودم زندونی تو توو فکر خوشی هات بودی و مهمونی

میخواستم پیشم باشی رفیق تنهائیم باشی اما تو از رفاقت هیچی نمیدونی

نمیخواستم دلت یه لحظه بارونی بشه نمیخواستم ته رابطه اینجوری بشه

من با تو رویای خوشبختی رو میدیدم دیگه مهم نیست بعد تو زندگیم چی بشه

چطوری میتونی اینقده بد بشی چطوری میتونی از من رد بشی

پیشنهادی