وبگردی

متن آهنگ دایی جان ناپلئون جرشا

بابا این سوراخِ راه آب کجاست؟ ، لابد انگلیسیا دزدیدنش

خان داداش انگلیسا با توپ و تانک و طیاره وارد طهرون شدن

?

اونوقت واسه اینکه به شما لطمه بزنن میان سوراخِ راه آبو میدزدن؟

آخه این چه حرفیه؟ داداش رموز سیاست انگلیسو تو به من یاد نده

?

بازم انگلیسا؟ بازم شروع کردی خان داداش؟

بله ، بازم انگلیسا ، بازم انگلیسا

خدا به خاکِ سیاه بنشونه این انگلیسا رو

???

این تکست کاملا مطابق با موزیک می باشد .

پیشنهادی