وبگردی

متن آهنگ دختر دربار مهدی یغمایی

از تو بله میخواهم و این کل جواب است

?

با سر بده حتی تو جوابم که حساب است

?

عشقت به دلم ثانیه ای بند دلم باش

?

دردت به سرم بی نفست خانه خراب است

?

با من قدمی تا لب ساحل شده بردار

?

دست از سر این عاشق باطل شده بردار

?

یک لحظه بمان بعد برو شب شده برگرد

?

دیوانه کن این شب زده را دختر دربار

?

من چای بریزم تو فقط امر بفرما

?

این عشق بجوشد بشود زلزله درما

?

تو باز بخندی و لپت چال بیوفتد

?

من کیف کنم گرم شوم در دل سرما

?

من کیف کنم گرم شوم در دل سرما

?

از روسری ات رنگ بپاشان به جهانم

?

بند آمده از دیدنت آن لحظه زبانم

?

قلبت به دلم وصل وصالت به دلم ماند

?

اسمت به لبم پینه و روحت به روانم

?

دردت بزند صاعقه هر لحظه به جانم

?

صد سال دگر هم به چنین حال بمانم

?

آن گوشه فنجان که مرا با تو کسی دید

?

باید به همین حال در آن فال بماند

?

من چای بریزم تو فقط امر بفرما

?

این عشق بجوشد بشود زلزله درما

?

تو باز بخندی و لپت چال بیوفتد

?

من کیف کنم گرم شوم در دل سرما

?

من کیف کنم گرم شوم در دل سرما

?

?

پیشنهادی