وبگردی

متن آهنگ دسیبل بند رنگ شاد

از شال تو دزدید دنیام رنگ شاد

?

پیچید بوی عطرت ای وای از اعتیاد بی خوابی منو تا یادم میاد

?

با قهوه ی چشات میدی امتداد موهات که باد میخوره طاقتم میبره

?

آسمون از صدای خنده هامون پره پیش تو عالیم از غم ها خالیم

?

روبروی چشات حالی به حالیم خانومم گمونم با تو دچار عطرمون شده بارونم

?

جونم سر تو جا بده همیشه روی شونه ام خوبم لیلی معاصری و من مجنونم

?

?

پیچید بوی عطرت ای وای از اعتیاد بی خوابی منو تا یادم میاد

?

با قهوه ی چشات میدی امتداد موهات که باد میخوره طاقتم میبره

?

آسمون از صدای خنده هامون پره پیش تو عالیم از غم ها خالیم

?

روبروی چشات حالی به حالیم خانومم گمونم با تو دچار عطرمون شده بارونم

?

جونم سر تو جا بده همیشه روی شونه ام خوبم لیلی معاصری و من مجنونم

?

?

پیشنهادی