وبگردی

متن آهنگ دلم میخواد امیر تتلو

تکست آهنگ دلم میخواد امیر تتلو

[ورس یک]

بگو بیان بگو بازم بیان

بگو بیان و نپرس ملیکا و طناز هم کیان

?

اصاً مهدی و عباس هم بیان

بگو بیان بگو بازم بیان

بگو بیان و نپرس ملیکا و طناز هم کیان

?

من دیگه از اون عوضیام

ولی هنوزم میدونی خیلی بهتر از بعضیام

تقصیرِ من نبود تو یهو بد شدی عوضی باهام

?

دلم میخواد دیگه ، بکِشم ازت بیرون

دبیا وسایلت هم بردار ، بیا فقط بی اون

?

دلم میخواد دیگه ، دلِ من تنها باشه

نه با اون که یاد گرفته ، صبحشو هر جا پاشه

[کورس]

دلم میخواد جار بزنم ، که ازت بدم میاد

دلم میخواد عکساتو جلو همه دار بزنم

?

دلم میخواد داد بزنم ، بزنم بشکونم

بفهمی از تو پاره ترم ، بکشم کارد به تنم

دلم میخواد جار بزنم ، که ازت بدم میاد

?

دلم میخواد عکساتو جلو همه دار بزنم

دلم میخواد داد بزنم ، بزنم بشکونم

بفهمی از تو پاره ترم ، بکشم کارد به تنم

??

[ورس دو]

جلوی غریبه ها ، هی خودتو لخت میکنی

تو اصاً خوشت میاد ، اعصابمو تخ*ی کنی

جلوی هر خری راحت حرف رکیک میزنی

?

توی لاشی حتی با رفیقام هم تیک میزنی

یه روز خسته یه روز ضعف ، بازارش خراب بود

بازارش خراب بود ، باز اومد قبلِ سه روز رفت

?

بگو حالا با این وضع ، من چرا پاش بسوزم

یه روز شاده یه روز غم ، من چی اومد به روزم

بگو من چی اومد به روزم

?

جلوی غریبه ها ، منو ارزون میفروشی

تو اصاً خوشت میاد هی چیزِ چسبون میپوشی

همش توو قیافه ای و با فاصله بهم میشینی

?

میگی شیطانم و توهمی جن میبینی

[کورس]

دلم میخواد جار بزنم ، که ازت بدم میاد

دلم میخواد عکساتو جلو همه دار بزنم

?

دلم میخواد داد بزنم ، بزنم بشکونم

بفهمی از تو پاره ترم ، بکشم کارد به تنم

دلم میخواد جار بزنم ، که ازت بدم میاد

?

دلم میخواد عکساتو جلو همه دار بزنم

دلم میخواد داد بزنم ، بزنم بشکونم

بفهمی از تو پاره ترم ، بکشم کارد به تنم

?

من دیگه از اون عوضیام

ولی هنوزم میدونی خیلی بهتر از بعضیام

تقصیرِ من نبود تو یهو بد شدی عوضی باهام

[ورس سه]

من دلم نمیخواد دیگه

حتی اون نگاهاتو چشماتو

?

مغزم نمیکشه دیگه کشمَکش هاتو

نباید میدادم به تویِ جاک* آتو

هرچی دلم بخواد میگه

?

اصلاً هم مهم نی اون شکات و اشکاتو

جمع کن اون اخماتو دیگه فرق میکنم با تو

برو دیگه حتی کاری ندارم بدخواهتو

[کورس]

دلم میخواد جار بزنم ، که ازت بدم میاد

دلم میخواد عکساتو جلو همه دار بزنم

?

دلم میخواد داد بزنم ، بزنم بشکونم

بفهمی از تو پاره ترم ، بکشم کارد به تنم

[ورس چهار]

بذار این وسط من یه نکته ی ریزی رو بگم

انقده منقی شده معدمو میریزی به هم

انقده هار شدی هی موهاتو از ته میزنی

?

تو هم حرمت شکنی هم یهو بد میکَنی

عشق چیه ک*م توش ، دیروز دیدیمش ری*م روش

امروزو عشقِ اینی ولی یه روز در میاد اینم بوش

?

قبر تووی دردسرا ، لش رو مبل خسته تنها

انقده فشار روته ، که الانه که گندت دراد

عنق عین بچه طلاق ، خودت انقدِ ردی

?

که ممکنه بره برقت الان

اونوقتی یه عمه خراب ، میری*ه رو مغزت برات

اه ، میرسیم به مرزِ فرار ، میری جزو در به درا

?

عوضِ اینکه بیاد یه بار از دوشت ورداره اون

فقط به فکره اینه بیاد پایین شلوارمون

هیز ولی در واقع کور ، تیز هول یه علاف کول

?

فضول و پیگیر جمع ، کنترل از راهِ دور

فقط پی پرپاچه بود لنگِ هوس لنگِ پول

فقط هم سایز بالا پلنگ ملنگ نره غول

بی حس ولی قلمبه انگار یکی اونو کرده کوک

?

فقط فکر تلمبه و ، خار ک*ه ی کله پوک

دلم میخواد فحش بدم مگه من میگم که تو

رفتارات چرا ک*ن

آره اصلاً فالو میکنم لایک میزنم پستشم

?

مگه من چقدر باید آرزوهام کشته شن

چرا همه انقدر ک* کشن

?

دلم میخواد فحش بدمت

انقده خوردی ولی چشات از همه گشنه تره

?

برو با خوشگل تره

هرچی هم دلم بخواد میرم میگم پشتِ سرت

دلم میخواد بری گم شی که یه کم خوش بگذره

?

حواست پرته همش هِی چیزاتو جا میذاری

سرِ شب نیستی و بعد سره صبح هار بیداری

?

همه جا پارتی داری ولی از کار بیکاری

فقط یه سر میای می*نی توو این چار دیواری

[کورس]

دلم میخواد جار بزنم ، که ازت بدم میاد

دلم میخواد عکساتو جلو همه دار بزنم

دلم میخواد داد بزنم ، بزنم بشکونم

?

بفهمی از تو پاره ترم ، بکشم کارد به تنم

دلم میخواد جار بزنم ، که ازت بدم میاد

دلم میخواد عکساتو جلو همه دار بزنم

?

دلم میخواد داد بزنم ، بزنم بشکونم

بفهمی از تو پاره ترم ، بکشم کارد به تنم

???

متن آهنگ مطابق با ورژن اصلی موزیک می باشد .

جدید ترین متن آهنگ ها را از باحال تکست Bahaltxt دریافت نمائید .

پیشنهادی