وبگردی

متن آهنگ دل ایشهره ناله نال از سعید مولایی (دیه ری بکن)

دروستم مین غمت دیریت مونه کشت

ار مسلمونی دیه ری بکن وا پشت

کی ایای که بینمت جون گرده لاشم

?

ناله نال کار مونه زه سحر تا شام

باغ گل پر زه گله گل داره صدجور

در باغ ریم بستنه مردم ناجور

?

نیلن که نرگس تیاته مو بچینم

ایخون که زنده زنده خوان نم مین گور

تو چی افتو مو چی برفو بزن تا مو بچیرم

?

بزن تا بچیرم

مو به باختن کردم عادت هیچ زه ری نیرم

مو به باختن کردم عادت هیچ زه ری نیرم

وردارم بار غمت رم یه ولاتی

?

صد ای وای ندونستم تو ظلم ناتی

خرس و حین زه چشم و دل ریزم زه داغت

ار مردم مین بی کسی نیام سراغت

دل ایشهره زون ایگهره

?

اویدم بیقرارت نفهمیدم زه کارت

نامسلمون رحم بکن وه خورزمارت

نامسلمون رحم بکن وه خورزمارت

?

به خو دیدم بی خور دل بیمراد مرد

هورجینی پر آرزو نین مزار برد

کی دونه غیرا خوم و خوت و خداکه

?

به رهن تو و عشقس جونسه اسپرد

دل ایشهره زون ایگهره

اویدم بیقرارت نفهمیدم زه کارت

?

نامسلمون رحم بکن وه خورزمارت

نامسلمون رحم بکن وه خورزمارت

???

متن این موزیک کاملا مطابق با ورژن اصلی آن می باشد.

پیشنهادی