وبگردی

متن آهنگ رامیار آرومتر

دیگه ندارمت واست شدم مثل همه

?

هرچی از تو که دارمو جلو چشام میزارمش

?

دیشب خواب تورو دیدم دیدم که بی من آرومی

?

چقدر جای تو خالیه تویه این شبای بارونی

?

آرومتر برو ولی آرومتر بزار ببینمت ندیدنت تو منو داغون کرد

?

آرومتر برو ولی آرومتر دارم دیوونه میشم درست با نبودنت حال و روزم

?

منو میکشی میدونی مثل نقاشی میمونی دارم تنهایی میمیرم چظور تنهایی میتونی

?

تقاص چیو میگیری چه ساده میگذری میری چقدر میجنگی با قلبم چرا اروم نمیگیری

?

آرومتر برو ولی آرومتر بزار ببینمت ندیدنت تو منو داغون کرد

?

آرومتر برو ولی آرومتر دارم دیوونه میشم درست با نبودنت حال و روزم

?

?

آرومتر برو ولی آرومتر دارم دیوونه میشم درست با نبودنت حال و روزم

?

منو میکشی میدونی مثل نقاشی میمونی دارم تنهایی میمیرم چظور تنهایی میتونی

?

تقاص چیو میگیری چه ساده میگذری میری چقدر میجنگی با قلبم چرا اروم نمیگیری

?

آرومتر برو ولی آرومتر بزار ببینمت ندیدنت تو منو داغون کرد

?

آرومتر برو ولی آرومتر دارم دیوونه میشم درست با نبودنت حال و روزم

?

?

پیشنهادی