وبگردی

متن آهنگ رضا ایمانی عزیزم

زیبای من مثل تو پیدا مگه میشه

?

دور همه خط بکش لطفا اگه میشه وقتی بهم خندیدی جا موند دلم پیشت عزیزم

?

موهای خرمایی و با چشمای تیره هرکی جای من باشه عقل از سرش میره

?

قلبم که هیچ، عقلم هم پای تو درگیره عزیزم یه تصویر پر از عشقه توو چشای نازت

?

دلم گیره که اینجوری میرقصه به سازت شاید بعده یه صد سالی یا که بیشتر از اون

?

خدا واسه یبار دیگه مثه تو بسازه یه عالمه جازبه توی چشم سیات داری

?

دریا رو با موجش تو لای موهات داری ممنونم از اینکه منو تنها نمیذاری عزیزم

?

یه تصویر پر از عشقه توو چشای نازت دلم گیره که اینجوری میرقصه به سازت

?

شاید بعده یه صد سالی یا که بیشتر از اون خدا واسه یبار دیگه مثه تو بسازه

?

?

دلم گیره که اینجوری میرقصه به سازت شاید بعده یه صد سالی یا که بیشتر از اون

?

خدا واسه یبار دیگه مثه تو بسازه یه عالمه جازبه توی چشم سیات داری

?

دریا رو با موجش تو لای موهات داری ممنونم از اینکه منو تنها نمیذاری عزیزم

?

یه تصویر پر از عشقه توو چشای نازت دلم گیره که اینجوری میرقصه به سازت

?

شاید بعده یه صد سالی یا که بیشتر از اون خدا واسه یبار دیگه مثه تو بسازه

?

?

پیشنهادی