وبگردی

متن آهنگ سامان خسروی تو بارون

تو بارون تو کوچه منتظرم که رد بشه ببینم چشاشو حال دلم عوض بشه

نمیخوام بفهمه، بفهمه میره این عشق یه گوشه میشینم نگاش میکنم زیر چشم

نفسم حبس میشه توو سینه چشام تا تو رو میبینه دلم میکنه از سینه آره عاشق شدن اینه

 

میشمارم قدمهاتو یه دریا توو چشاتو همین کوچه خیابونها بهشتم میشه با تو

 

عاشق شدم حتما که قلبم گرفتاره هرجا برم فکرت منو راحت نمیذاره

عاشق شدم قلبم تند تند میکوبه حتی تو تنهایی به تو فکر کردنم خوبه

من توی رویاهام دستاتو میگیرم پیش تو میشینم با تو سفر میرم

نفسم حبس میشه توو سینه چشام تا تو رو میبینه دلم میکنه از سینه آره عاشق شدن اینه

میشمارم قدمهاتو یه دریا توو چشاتو همین کوچه خیابونها بهشتم میشه با تو

عاشق شدم حتما که قلبم گرفتاره هرجا برم فکرت منو راحت نمیذاره

عاشق شدم قلبم تند تند میکوبه حتی تو تنهایی به تو فکر کردنم خوبه

من توی رویاهام دستاتو میگیرم پیش تو میشینم با تو سفر میرم

نفسم حبس میشه توو سینه چشام تا تو رو میبینه دلم میکنه از سینه آره عاشق شدن اینه

میشمارم قدمهاتو یه دریا توو چشاتو همین کوچه خیابونها بهشتم میشه با تو

پیشنهادی