وبگردی

متن آهنگ سروش بند آرام جان

بی تو بقرارم جانان و جانم آرام جان من شو

?

بنشین کنارم از من خرابت عاشق نگاهت

?

جان میستانی جان نوش جانت

?

ای من شوم فدای آن چشم و ابروی کمان

?

میکشی مرا بدان اگر نمانی، ای سهم من از این جهان

?

من دیووانه بدان میمیرم اگر دل بستانی

?

ای همه وجودم بود و نبودم من با تموم قلبم عاشق تو بودم

?

ای همه قرارم آرام جانم جز تو در این دل عشقی ندارم

?

ای من شوم فدای آن چشم و ابروی کمان

?

میکشی مرا بدان اگر نمانی، ای سهم من از این جهان

?

من دیووانه بدان میمیرم اگر دل بستانی

?

?

ای همه وجودم بود و نبودم من با تموم قلبم عاشق تو بودم

?

ای همه قرارم آرام جانم جز تو در این دل عشقی ندارم

?

ای من شوم فدای آن چشم و ابروی کمان

?

میکشی مرا بدان اگر نمانی، ای سهم من از این جهان

?

من دیووانه بدان میمیرم اگر دل بستانی

?

?

پیشنهادی