وبگردی

متن آهنگ سروش هامون ماه منی

درمون دردمی جادو داره چشات تو واسم همدمی اتیش میباره نگات

?

فکرم درگیرته بدجوری گیرته دنیام توو دستته تحت تاثیرته

?

ای وای ای وای ای وای از دستت میزنی میبری دلمو تو ناز شصتت

?

روزی هزار دفه میگم میخوامت هر جا بری چهار چشی میپامت

?

ای وای ای وای ای وای از دستت میزنی میبری دلمو تو ناز شصتت

?

روزی هزار دفه میگم میخوامت هر جا بری چهار چشی میپامت

?

 تو ماه منی از من یهو دل نکنی قطعا دیوونه میشم حتما نری تو دور بشی از من

?

که رگ خواب منو فقط تو بلدی مرسی از اینکه دلمو نزدی

?

ای وای ای وای ای وای از دستت میزنی میبری دلمو تو ناز شصتت

?

روزی هزار دفه میگم میخوامت هر جا بری چهار چشی میپامت

?

ای وای ای وای ای وای از دستت میزنی میبری دلمو تو ناز شصتت

?

روزی هزار دفه میگم میخوامت هر جا بری چهار چشی میپامت

?

?

که رگ خواب منو فقط تو بلدی مرسی از اینکه دلمو نزدی

?

ای وای ای وای ای وای از دستت میزنی میبری دلمو تو ناز شصتت

?

روزی هزار دفه میگم میخوامت هر جا بری چهار چشی میپامت

?

ای وای ای وای ای وای از دستت میزنی میبری دلمو تو ناز شصتت

?

روزی هزار دفه میگم میخوامت هر جا بری چهار چشی میپامت

?

?

پیشنهادی