وبگردی

 متن آهنگ سریعا سپنتا

توی چشت علاقم مگه چشه

?

بذار حسم بتو رو شه

?

ینفر هست که تورو میخواد همینو بس

?

با کسی نکن منو عوض

?

منتظر چی هستی پس

?

دستم بگیر سریعا

?

جز من همه رفتنین

?

اونایی که دور توان

?

پر از حرف الکین

?

?

منتظر چی هستی پس

?

دستم بگیر سریعا

?

جز من همه رفتنین

?

اونایی که دور توان

?

پر از حرف الکین

?

?

پیشنهادی