وبگردی

متن آهنگ سعید بهمدی عشق طوفانی

هر ثانیه طوفانیه وقتی که کنار تو نشستم دل را به تو بستم، تردید نکن هر چه شود

بی پس و پیش پای تو هستم دل رفته ز دستم ای من به فدای نفس گرم تو و لحن صدایت

آن زلف رهایت، آرامش من خواهش من بسته به چشمان سیاهت آن طرز نگاهت

عشقم تویی جان و جهانم تویی روح و روانمببین اسم تو هر لحظه شده ورد زبانم

 

تو ماه شب تارم همه صبر و قرارم ببین معجزه ی عشق تو شد دار و ندارم

 

باران زده و رایحه ی موی تو پیچیده در این شهر ای وای چه دل ها که از عشق تو نلرزیده در این شهر

دستان تو در دست من آغوش تو شد کل جهانم امشب به تمنای دلم گوش کن آرامش جانم

عشقم تویی جان و جهانم تویی روح و روانمببین اسم تو هر لحظه شده ورد زبانم

تو ماه شب تارم همه صبر و قرارم ببین معجزه ی عشق تو شد دار و ندارم

تو ماه شب تارم همه صبر و قرارم ببین معجزه ی عشق تو شد دار و ندارم

 

باران زده و رایحه ی موی تو پیچیده در این شهر ای وای چه دل ها که از عشق تو نلرزیده در این شهر

دستان تو در دست من آغوش تو شد کل جهانم امشب به تمنای دلم گوش کن آرامش جانم

عشقم تویی جان و جهانم تویی روح و روانمببین اسم تو هر لحظه شده ورد زبانم

تو ماه شب تارم همه صبر و قرارم ببین معجزه ی عشق تو شد دار و ندارم

پیشنهادی