متن آهنگ سعید بیک مطمئنم کن

متن آهنگ سعید بیک مطمئنم کن

بیا با عطر آغوشت هوامو تازه کن عشقم من اونیم که میذارم قدم هاتو روی چشمم

ببین آرامش چشمات منو آروم ترم کرده بمون که واسه ی قلبم نبودت بدترین درده

یه جوری مطمئنم کن که واست بهترین یارم تو با برگدنش پیشم رسیدی باز به فریادم

بازم با گفتن اسمت میلرزه قلب وابسته ام میمیرم واسه وقتهایی که میگی عاشقت هستم

منو تو تا ته دنیا نفسهامون به هم بنده چقدر شیرینه حرفهامون واسه روزهای آینده

بگو احساس خوبت رو به عشقی که میریزم پات میشینم با چه امیدی به پای تک تک حرفهات

یه جوری مطمئنم کن که واست بهترین یارم تو با برگدنش پیشم رسیدی باز به فریادم

بازم با گفتن اسمت میلرزه قلب وابسته ام میمیرم واسه وقتهایی که میگی عاشقت هستم

یه جوری مطمئنم کن که واست بهترین یارم تو با برگدنش پیشم رسیدی باز به فریادم

بازم با گفتن اسمت میلرزه قلب وابسته ام میمیرم واسه وقتهایی که میگی عاشقت هستم

منو تو تا ته دنیا نفسهامون به هم بنده چقدر شیرینه حرفهامون واسه روزهای آینده

بگو احساس خوبت رو به عشقی که میریزم پات میشینم با چه امیدی به پای تک تک حرفهات

یه جوری مطمئنم کن که واست بهترین یارم تو با برگدنش پیشم رسیدی باز به فریادم

بازم با گفتن اسمت میلرزه قلب وابسته ام میمیرم واسه وقتهایی که میگی عاشقت هستم

Rate this post