وبگردی

متن آهنگ سعید جارچیان جای من نیستی

نم نم و آروم و باز که شدی مال دلم

?

خوب میدونی وقتی هستی با تو خوشحاله دلم

?

با تو خیلی روبراه شدم تو این مدت کم دوست دارم هرجا میشینم از چشات بگم

?

جای من نیستی آخه ببینی خودتو ضعف بره دلت برای خنده ی دلبر تو

?

درمیوفتم با همه و غیرتی میشم سر تو جای من نیستی آخه ببینی خودتو

?

ضعف بره دلت برای خنده ی دلبر تو درمیوفتم با همه و غیرتی میشم سر تو

?

خط و نشون کشیدی که دل به کسی نمیدی واسه خاطرم چه ساده دل از همه بریدی

?

راه و رسم عاشقی و تو نشون دادی به قلبم همجوره من میمونم تا آخرش پای حرفم

?

جای من نیستی آخه ببینی خودتو ضعف بره دلت برای خنده ی دلبر تو

?

درمیوفتم با همه و غیرتی میشم سر تو جای من نیستی آخه ببینی خودتو

?

ضعف بره دلت برای خنده ی دلبر تو درمیوفتم با همه و غیرتی میشم سر تو

?

ضعف بره دلت برای خنده ی دلبر تو درمیوفتم با همه و غیرتی میشم سر تو

?

خط و نشون کشیدی که دل به کسی نمیدی واسه خاطرم چه ساده دل از همه بریدی

?

راه و رسم عاشقی و تو نشون دادی به قلبم همجوره من میمونم تا آخرش پای حرفم

?

جای من نیستی آخه ببینی خودتو ضعف بره دلت برای خنده ی دلبر تو

?

درمیوفتم با همه و غیرتی میشم سر تو جای من نیستی آخه ببینی خودتو

?

ضعف بره دلت برای خنده ی دلبر تو درمیوفتم با همه و غیرتی میشم سر تو

?

?

?

پیشنهادی