وبگردی

متن آهنگ سعید سروش دروغ

پیش منی ولی دلت شلوغه دوستت دارم میگی ولی دروغه

?

موندن تو دیگه رو به غروبه عطر تن تو فرق کرده

?

یکی تو خودش تو رو غرق کرده محاله حست برگرده

?

نه دیگه نمیخوامت تو رو نمیتونی حالمو خوب کنی برو

?

نمیتونه باشه دلت دل عاشق این اون دلی نیس که مبتلا شه

?

نه دیگه نمیخوامت تو رو نمیتونی حالمو خوب کنی برو

?

نمیتونه باشه دلت دل عاشق این اون دلی نیس که مبتلا شه

?

هستی ولی قلبت واسه رفتن اشوبه

?

از این دل عاشق چرا احساست دوره

?

نمیکنم واسه نرفتنت خواهش

?

اینجوری موندنو من هیچوقت نه نمیخوامش

?

نه دیگه نمیخوامت تو رو نمیتونی حالمو خوب کنی برو

?

نمیتونه باشه دلت دل عاشق این اون دلی نیس که مبتلا شه

?

نه دیگه نمیخوامت تو رو نمیتونی حالمو خوب کنی برو

?

نمیتونه باشه دلت دل عاشق این اون دلی نیس که مبتلا شه

?

?

نمیکنم واسه نرفتنت خواهش

?

اینجوری موندنو من هیچوقت نه نمیخوامش

?

نه دیگه نمیخوامت تو رو نمیتونی حالمو خوب کنی برو

?

نمیتونه باشه دلت دل عاشق این اون دلی نیس که مبتلا شه

?

نه دیگه نمیخوامت تو رو نمیتونی حالمو خوب کنی برو

?

نمیتونه باشه دلت دل عاشق این اون دلی نیس که مبتلا شه

پیشنهادی