وبگردی

متن آهنگ سعید مجد این تن بمیره

آهای دل به کجا رسیدی یه عمری ساختی آخر ولت کرد

?

ندیدی ظاهری خوبه همش دروغه چطور ولت کرد

?

این تن بمیره دیگه ولش کن دنبال تنهاییت برو تو عاشقش کن

?

بزار بگیره دستاتو محکم تنهایی معنیش میشه یکی مثل خود من

?

عمری به حرفات گوش دادم و تو هی ناله کردی حرفای بیخود

?

تا کی میخوای تو بازی کنی باهام میلرزم هر دم از ترس اشکام

?

این تن بمیره دیگه ولش کن دنبال تنهاییت برو تو عاشقش کن

?

بزار بگیره دستاتو محکم تنهایی معنیش میشه یکی مثل خود من

?

?

بزار بگیره دستاتو محکم تنهایی معنیش میشه یکی مثل خود من

?

عمری به حرفات گوش دادم و تو هی ناله کردی حرفای بیخود

?

تا کی میخوای تو بازی کنی باهام میلرزم هر دم از ترس اشکام

?

این تن بمیره دیگه ولش کن دنبال تنهاییت برو تو عاشقش کن

?

بزار بگیره دستاتو محکم تنهایی معنیش میشه یکی مثل خود من

?

?

?

پیشنهادی