وبگردی

متن آهنگ سهیل محمدپور جانان

برگرد و بمان آرامشه جان در آشوبم رویای منی دنیای منی ای محبوبم

در خاطر من جز خاطرت چی می ماند جز تو پس از این احساس مرا کی میداند

با نبودنت چه کرده ای که حرف نمیزنم سرنوشت من تویی من از تو دل نمیکنم

 

بی تو از خودم بریده ام بس که انتظار کشیده ام ای هوای دل شکن تمام نمیشوی چرا

 

عشق من نبودنت به من کشانده از فراق بی تو از خودم بریده ام بس که انتظار کشیده ام

 

ای تاب و تبم ای روز و شبم کی میایی بعد تو دلم دیوانه شدم از این تنهایی

ای بود و نبود از عمر وجود دوستت دارم یک عمر نشده از فکر تو من دست بردارم

با نبودنت چه کرده ای که حرف نمیزنم سرنوشت من تویی من از تو دل نمیکنم

بی تو از خودم بریده ام بس که انتظار کشیده ام ای هوای دل شکن تمام نمیشوی چرا

عشق من نبودنت به من کشانده از فراق بی تو از خودم بریده ام بس که انتظار کشیده ام

ای تاب و تبم ای روز و شبم کی میایی بعد تو دلم دیوانه شدم از این تنهایی

ای بود و نبود از عمر وجود دوستت دارم یک عمر نشده از فکر تو من دست بردارم

با نبودنت چه کرده ای که حرف نمیزنم سرنوشت من تویی من از تو دل نمیکنم

بی تو از خودم بریده ام بس که انتظار کشیده ام ای هوای دل شکن تمام نمیشوی چرا

عشق من نبودنت به من کشانده از فراق بی تو از خودم بریده ام بس که انتظار کشیده ام

پیشنهادی