وبگردی

متن آهنگ سه برادر خداوردی رقص چاقو

سالن جشنمون امشب چه تماشایی شده

?

مثل سینما شده، پر از تماشاچی شده اومده یه پارچه خانوم شده

?

ماسی مجلس خانومی شاهزاده خانم سوپر استار پرنسس یه کیک داریم یه چاقو نه جمبله نه جادو

?

مثل فرشته ها شده تو این همه هیاهوو هنرنمایی میکنه خانومی با رقص چاقو

?

ترانه هام رو از بری و باهاش میخونی خانمی که ناز و دلبری همه چی تمومی

?

محو تماشای توییم تو این هیاهوو خانمی هنرنمایی کن با رقص چاقو آره با رقص چاقو

?

یه کیک داریم یه چاقو نه جمبله نه جادو مثل فرشته ها شده تو این همه هیاهوو

?

هنرنمایی میکنه خانومی با رقص چاقو یه کیک داریم یه چاقو نه جمبله نه جادو

?

مثل فرشته ها شده تو این همه هیاهوو هنرنمایی میکنه خانومی با رقص چاقو

?

ترانه هام رو از بری و باهاش میخونی خانمی که ناز و دلبری همه چی تمومی

?

محو تماشای توییم تو این هیاهوو خانمی هنرنمایی کن با رقص چاقو آره با رقص چاقو

?

یه کیک داریم یه چاقو نه جمبله نه جادو مثل فرشته ها شده تو این همه هیاهوو

?

هنرنمایی میکنه خانومی با رقص چاقو یه کیک داریم یه چاقو نه جمبله نه جادو

?

مثل فرشته ها شده تو این همه هیاهوو هنرنمایی میکنه خانومی با رقص چاقو

پیشنهادی